วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ห้องข่าวชนบท country news
                                                                             

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิทยุ เสนา อยุธยา ประจักษ์ เจ้าเจ็ด ออนไลน์ prajakstation "วิทยุไร้พรมแดน@รับฟังทั่วไทย ไปไกลทั่วโลก"


วิทยุ เสนา อยุธยา prajakstation onlie radio   "วิทยุไร้พรมแดน@รับฟังทั่วไทย ไปไกลทั่วโลก"